Как стать членом Асоціації Ведичних Астрологів України. Правила прийому

Для вступления в  Ассоциацию Ведических Астрологов Украины ( далее  ГО «АВАУ» ), на основании главного документа о деятельности  АВАУ.

СТАТУТУ  ГРОМАДСЬКОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ВЕДИЧНИХ АСТРОЛОГІВ УКРАЇНИ»,  Глави  4 ⦁ ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ.

 

Пример Заявления о приеме в Члены «Ассоциации Ведических Астрологов Украины»

 

 

Голові Правління ГО АВАУ:   

Шостак Сергію Георгійовичу

від _______________________

_______________________

 

Заява

 

Я, _______________________________, прошу прийняти мене в члени Громадської Організації «Асоціація Ведичних Астрологів України».

Я підтримую цілі і задачі АВАУ, та зобов’язуюся: приймати участь у роботі Організації,  дотримуватися Статуту Організації, виконувати рішення її керівних органів, сприяти поширенню інформації про діяльність Організації, своєчасно виконувати свої зобов’язання перед Організацією, дотримуватися правил поведінки і етики членів Організації, популяризувати ідеї та цілі Організації та сприяти посиленню її престижу, утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду законним інтересам Організації і її членам, своєчасно та у повному обсязі сплачувати членські внески.

До Заяви додаю: фотокопію паспорта,  анкету, вступний внесок, та внесок на виготовлення Членського Посвідчення.

Анкета

  1. Ваші данні народження (час, дата, місце )
  2. Ваше фактичне місце проживання (місто або селище )
  3. Контактні данні: телефон, е-мейл.
  4. Чи є Ви викладачем Джйотіш ?  ( Ваше ім’я або назву Школи )
  5. Чи є Ви консультантом ? ( з якого року консультуєте )
  6. Ім’я установи або Вчителя де Ви вивчали Джйотіш.
  7. Чи були Ви колись на обліку алко, нарко-диспансера, псих-лікарні ?
  8. Які Ваші очікування та мотиви вступу в АВАУ ?
  9. Як Ви можете допомагати розвитку АВАУ ? ( ваша спеціалізація )

 

Дата _________________                 Підпис ____________ / Призвіще  І. П. /

 

— Внесок на виготовлення Членського Посвідчення — 100 гр.

— Вступний членський внесок, для реєстрації  —  400 гр

— Місячний членський внесок, на підтримку сайта, розсилок, соц. групп,  80 гр.

 

 

If you found an error, highlight it and press Shift + Enter or click here to inform us.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *